NEDERLAND: Reinier van den Berg – RTL Televisie

“Het klimaat is aan het veranderen. De wereld warmt op. IJskappen zijn aan het smelten, de zeespiegel stijgt, regenval wordt streeds extremer en woestijnen worden groter. Alarmerende signalen? Overdreven? Ik wou dat het waar was! Ik volg deze klimaatveranderingen al meer dan 10 jaar op de voet. Dit ongemakkelijke scenario en de gevolgen van klimaatverandering worden helaas steeds duidelijker.

Daarom is het verbazingwekkend om te zien dat er nog steeds zoveel weerstand is om onze samenleving en economie te verduurzamen. In het bedrijfsleven worden gelukkig steeds meer initiatieven genomen om te verduurzamen. Veel bedrijven zien inmiddels de noodzaak en relevantie om duurzamer te worden en de concurrentie voor te blijven. Ze worden daar ook door marktkrachten toe gedwongen en dat is mooi!

Hansa Green Tour laat deze ontwikkelingen zien en door deel te nemen kun je met eigen ogen zien wat de krachten en de mogelijkheden zijn om samen grote duurzame veranderingen te realiseren. Een prachtig initiatief!”

Reinier van den Berg, ambassadeur Hansa Green Tour

Klimatoloog en weerman RTL 4